Privacy & Cookies


Roy Ensink Photography, gevestigd aan Rosariumstraat 60 Apeldoorn

7311 JR Apeldoorn Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.royensink.nl Rosariumstraat 60, 7311SM Apeldoorn Nederland +31652243586

Roy Ensink is de Functionaris Gegevensbescherming van Roy Ensink Photography Hij/zij is te bereiken via info@royensink.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Roy Ensink Photography verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@royensink.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Roy Ensink Photography verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Geautomatiseerde besluitvorming

Roy Ensink Photography neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Roy Ensink Photography) tussen zit. Roy Ensink Photography gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

Dit betreft bijvoorbeeld de advertentiekanalen van Google “DoubleClick” alsmede die van Facebook “chat, Pixel” deze worden gebruikt om relevante advertenties te laten zien. Het gevolg hiervan is dat uw sessiedata kan leiden tot een gerichte advertentie op een van deze advertentiekanalen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Roy Ensink Photography verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Roy Ensink Photography gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Roy Ensink Photography gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Roy Ensink Photography en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@royensink.nl.Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Roy Ensink Photography wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Welke gegevens wij gebruiken

Roy Ensink Photography maakt gebruik van Mailchimp om u van nieuws omtrent onze organisatie te voorzien. Hiervoor bewaren wij uw “Voor- en achternaam” alsmede uw “E-mailadres” beiden bewaren. Beiden worden opgeslagen volgens de “Mailchimp Privacy Policy” https://mailchimp.com/legal/privacy/ . 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Roy Ensink Photography neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@royensink.nl

– Voor- en achternaam

– E-mailadres

– IP-adres

– Gegevens over uw activiteiten op onze website

– Internetbrowser en apparaat type

– Verzenden van onze nieuwsbrief

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– Roy Ensink Photography analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren. 

Roy Ensink Photography bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Hoe wij cookies gebruiken

 

Dienst Cookie Naam Doel Meer info Bewaringstermijn
Cookie Alert Alert De cookie wordt gebruikt om het cookie bericht te tonen. https://cookiesandyou.com/ 1 year.
Multilingualizer Language This cookie is used to remember in what language you have visited our website and will present it in the same language. https://www.multilingualizer.com/ 1 month
Facebook
act Indien de bezoeker is ingelogd op Facebook, dan kan Facebook via de website cookies plaatsen. Deze cookies worden gebruikt zodat bezoekers van de website informatie kunnen delen met anderen via Facebook. Voorbeelden hiervan zijn het liken of delen van een bericht.  https://www.facebook.com/privacy/explanation 1 day
c_user   Indien de bezoeker is ingelogd op Facebook, dan kan Facebook via de website cookies plaatsen. Deze cookies worden gebruikt zodat bezoekers van de website informatie kunnen delen met anderen via Facebook. Voorbeelden hiervan zijn het liken of delen van een bericht.  https://www.facebook.com/privacy/explanation 3 month
datr   Indien de bezoeker is ingelogd op Facebook, dan kan Facebook via de website cookies plaatsen. Deze cookies worden gebruikt zodat bezoekers van de website informatie kunnen delen met anderen via Facebook. Voorbeelden hiervan zijn het liken of delen van een bericht.  https://www.facebook.com/privacy/explanation 2 year
 fr   Indien de bezoeker is ingelogd op Facebook, dan kan Facebook via de website cookies plaatsen. Deze cookies worden gebruikt zodat bezoekers van de website informatie kunnen delen met anderen via Facebook. Voorbeelden hiervan zijn het liken of delen van een bericht.  https://www.facebook.com/privacy/explanation  3 month
 pl   Indien de bezoeker is ingelogd op Facebook, dan kan Facebook via de website cookies plaatsen. Deze cookies worden gebruikt zodat bezoekers van de website informatie kunnen delen met anderen via Facebook. Voorbeelden hiervan zijn het liken of delen van een bericht.  https://www.facebook.com/privacy/explanation  3 month
presence  https://www.facebook.com/privacy/explanation 1 day
sb   Indien de bezoeker is ingelogd op Facebook, dan kan Facebook via de website cookies plaatsen. Deze cookies worden gebruikt zodat bezoekers van de website informatie kunnen delen met anderen via Facebook. Voorbeelden hiervan zijn het liken of delen van een bericht.  https://www.facebook.com/privacy/explanation 2 year
 wd  https://www.facebook.com/privacy/explanation  1 day
xs  Indien de bezoeker is ingelogd op Facebook, dan kan Facebook via de website cookies plaatsen. Deze cookies worden gebruikt zodat bezoekers van de website informatie kunnen delen met anderen via Facebook. Voorbeelden hiervan zijn het liken of delen van een bericht.  https://www.facebook.com/privacy/explanation 3 month
 Dienst Cookie Naam Doel Meer info Bewaringstermijn
Google
1P_JAR  Deze cookies worden door Google gebruikt om op basis van recente zoekopdrachten en eerdere interacties aangepaste advertenties op Google-sites te laten zien.  https://policies.google.com/privacy?hl=nl 1 month
 APISID   Deze cookies worden ingesteld door Google Maps  https://policies.google.com/privacy?hl=nl  2 year
CONSENT  JavaScript plugin for alerting users about the use of cookies on your website.  https://policies.google.com/privacy?hl=nl 20 year
HSID  Deze cookies worden ingesteld door Google Maps  https://policies.google.com/privacy?hl=nl 2 year
NID  Deze cookies worden ingesteld door Google Maps  https://policies.google.com/privacy?hl=nl 6 month
 SID  Deze cookies worden ingesteld door Google Maps  https://policies.google.com/privacy?hl=nl  2 year
 SIDCC  Security cookie to protect users data from unauthorised access  https://policies.google.com/privacy?hl=nl  3 month
WhatsApp chat